Trúng lớn với tính đầu đuôi số đề giải đặc biệt

cách tính đầu đuôi số đề trúng lớn nhất