Đánh đầu đuôi cần chú ý điều gì?

Lô xiên – bắt cầu lô xiên 234 gần đây

Lô xiên – Thống kê lô xiên